Мозаика на пол орнамент в квадрате 2 | Floor mosaic ornament in the square